Rodd – en sport för alla

Rodd är enkelt förklarat konsten att få en båt att röra sig framåt med en eller ett flertal åror.

Rodd – en sport för alla

Ror gör man oftast med två åror, men i tävlingsrodd med flera roddare, och i historien med farkoster som var för breda att ros med dubbla åror, har man rott med en åra per roddare.

En kort historia om roddens uppkomst

Äran av att ha utvecklat roddbåten verkar få tillskrivas egyptierna. Den första registrerade båten med åror förekommer på en relief på en stenvägg som rests i Egypten mellan 3300 och 3000 före Kristus.

Historien har delvis skapats av åror och de män som satt bakom dem. Romerska krigsskepp, Vikingaskepp och Venetianska galärer, var alla beroende av årkraft. Vikingar i stormnigstagen Galär från början av 1600-talet nyttjade fem roddare per åra!

The Dogget Coat and Badge race

Med varje form av transportsätt kommer det ju, traditionellt sett, en lust att tävla och roddbåtar var inget undantag. I England härstammar tävlandet med roddbåtar från tiden då det enda sättet att korsa floden Themsen var London bridge och Chelsea bridge. De som ville korsa floden på något annat ställe fick anlita färjor som roddes av färjkarlar. Dessa färjkarlar blev efterhand föremål för vadslagning bland societeten hos vilken detta var ett vanligt förekommande tidsfördriv.

Det var för dessa färjkarlar som The Dogget Coat and Badge race blevinstiftat av sjuttonhundratalskomikern Thomas Dogget. Mr Dogget ville förbättra kvaliteten på färjekarlarna längs med Themsen och samtidigt fira kröningen av Kung George I. På sin dödsbädd önskade Dogett att tävlingen skulle hållas den första augusti ”för alltid”.

Det första av dessa scullerlopp gick av stapeln 1716 med sart vid The Old Swahn pub vid London Bridge. Det roddes över en bana på knappt fem miles med målgång vid The White Swahn pub i Chelsea. Detta lopp är det äldsta dokumenterade loppet i världen och det genomförs än i dag. Nu för tiden är det dock ett amatörlopp. Priset är en stilig klädnad (The Dogget Coat) och en segerbricka. I tävlingens begynnelse gav priserna inte bara status åt vinnaren. De var även värda långt mycket mer än vad den genomsnittlige arbetaren tjänade på den tiden.

The University Boat Race och The Royal Henley Regatta

The University Boat Race och The Royal Henley Regatta

Idag är väl de mest kända tävlingarna i roddkalendern The University Boat Race mellan Oxford och Camebridge och , givetvis, The Royal Henley Regatta. Rodden spred sig till de mer ”ståndsmässiga” klasserna i början av 1800-talet och rodden blev en sport för ”gentlemen”.

Den första universitet-skaprodden gick av stapeln onsdagen den10 juni 1829 klockan 19.56. Det här loppet roddes mellan Hambleden Lock till Henley. Favoriterna, Camebridge, vann lottdragningen om banval och valde Berkshire-sidan men Oxford vann loppet lätt med en fem, sex längder på tiden 14 minuter och 10 sekunder.

Innan utriggare kom in i bilden roddes loppet aldrig under 8 minuter. I dag ros loppet varje vår, mellan Putney till Mortlake. The University Boatrace TV-sändes för första gången 1938. 1981 skrevs det rodd-historia igen, då Susan Brown blev den första kvinna att delta i The Boat Race. Detta gjorde hon med den äran då hon styrde Oxford till seger.

Regatta, det italienska ordet för en båttävling hållen under pampiga former, är verkligen rätt ord att beskriva Henley Royal Regatta med. Den första regattan hölls redan 1939 men tävlingen fick inte kunglig status förrän 1951, då Prince Albert gav den sitt beskydd, bidragande med 50£ till regattans sinande kassa. Sedan regattans början har ban-sträckningen ändrats fyra gånger för att undvika orättvisa förhållanden. Idag, beskrivs den ”raka” banan vara ”ungefär en mile och 550 yards” lång.

Henley är nog den mest prestigefyllda av regattor och det har alltid varit ett mål för besättningar från hela världen att vinna här. Efterapning sägs vara den högsta formen av smicker och i dag finns det ett stort antal ”Henley regattor” arrangerade världen över. Den ursprungliga Henleyregattan skapades som ett nöjesevenemang för traktens människor. Idag har regattan blivit beskriven som ”Den bäst organiserade picknicken i Europa”. För roddaren själv är det dock allt annat än en ”picknick”.

1984 överskred antalet anmälningar till regattan 300 för första gången och 1986, för att klara av det stora deltagarantalet, utökades antalet tävlingsdagar till fem. Evenemanget hålls alltid den första helgen i juli. Loppen börjar på onsdagen och slutförs på söndag eftermiddag. Innan regattan kan påbörjas måste de svanar som normalt huserar på och omkring banan avlägsnas med stor varsamhet då det inte vore lämpligt att de kom till skada under tävlingarna då de ju faktiskt är kunglig egendom.

År 1900 blev rodden en olympisk sport

Utveckling

År 1900 blev rodden en olympisk sport. Intressant att notera är hur reglerna för rodden har ändrats sedan 1800-talet. Åren 1908 och 1948, till exempel, avgjordes de olympiska spelens roddtävlingar på Henley-banan. I dag skulle detta vara otänkbart då denna bana är långt ifrån strömfri, vilket numera krävs.

I dag kostar en tävlingsingelsculler mellan 20 000 och 60 000 svenska kronor. De första roddloppen avgjordes i pråmliknande båtar. Dessa var breda, tunga och byggda med plank och hade ”fixed seats” (orörliga säten). Årtullarna satt på relingen.

1846 utvecklade Oxford utriggaren, vilket möjliggjorde att årtullarna kunde monteras utanför relingen. Detta medförde att man kunde bygga ett smalare och lättare skrov men med bibehållen utväxling som tidigare. 1870 uppträdde Yaleroddarna med infettade läderbyxor. Med fötterna fastspända i båten gled de fram och tillbaka på släta träplankor och kunde på detta sätt även utnyttja benen i dragen. Endast ett år senare uppfanns det rullande sätet (Sliding seat). Tävlingsbåten var nu fulländad. Ett smalt, lättframdrivet skrov, breda riggar som fäste för årtullarna, fotsparkar att förankra fötterna i och ett rullande säte för att ge hela kroppen möjlighet att hjälpa till att driva åran genom vattnet.

Sedan dess har konstruktionen på tävlingsroddbåtarna bara finslipats

Sedan dess har konstruktionen på tävlingsroddbåtarna bara finslipats. De största förändringarna har varit i nya material och konstruktions-tekniker. Under det senast århundradet (1900-talet) har båtarna blivit styvare, lättare smalare och längre, allt för att nå en högre hastighet. Kostnaden för forskning och utveckling för att få snabbare båtar är enorm och långt ifrån vad flera av länderna som deltager i världsmästerskapen klarar av. Därför granskar FISA, den internationella roddorganisationen, alla ändringar och nymodigheter inom båtdesign och förbjuder de nymodigheter som på grund av sin kostnad kan orsaka orättvisor på tävlingsbanorna.

FISA har även infört vissa standardregler för tävlingsroddbåtar. Detta medför att roddsporten mer blir en tävling man mot man eller kvinna mot kvinna. Mer tid läggs på fysisk träning och utvecklande av en god roddteknik än att skapa bra båtmateriel. Det är roddarens förmåga som ska avgöra. Inte båtmaterielen.